Download

Materiały udostępnione przez osoby, które dotychczas przeprowadziły wykłady. Kliknij na tytuł wykładu, aby rozpocząć ściąganie pliku (pdf). Adobe Reader® można ściągnąć ze strony http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html

 1. Wykład:

  Prokariotyczne i eukariotyczne systemy produkcji rekombinowanych białek

  Autor: dr Marcin Gołębiewski (Zakład Biotechnologii)

 2. Wykład:

  Rośliny z probówki

  Autorzy:
  • Agata Stawicka (Członek koła, IV r. biotechnologii)
  • Piotr Piątek (Prezes koła, III r. biotechnologii)
  • dr Alina Trejgell (Zakład Biotechnologii)
  Materiały do wykładu udostępnili:
  • dr Justyna Wiśniewska (Zakład Biotechnologii)
  • Artur Kachniarz (Członek koła, IV r. Biotechnologii)
 3. Wykład:

  Odkrycie polimerazy RNA IV

  Autor: Ewa Róg - Zielińska (Członek koła, IV r. biotechnologii)

 4. Wykład:

  Metody biologii molekularnej w leczeniu choroby Parkinsona

  Autor: dr Robert Lenartowski (Zakład Genetyki)

 5. Wykład:

  Rośliny z probówki - jak uzyskać i do czego wykorzystać

  Autorzy:
  • dr Alina Trejgell (Zakład Biotechnologii)
  • Agata Stawicka (biotechnologia V r.)
 6. Wykład:

  Bacterial bioplastics

  Autor: dr Iza Radecka (University of Wolverhampton)

 7. Wykład:

  Miozyna VI—niezywkłe białko cytoszkieletu

  Autor: dr Marta Lenartowska (Zakład Biologii Komórki)

 8. Wykład:

  Metaboliczna funkcja i mechanizm działania ektonukleotydów

  Autor: prof. dr hab. Michał Komoszyński (Zakład Biochemii)

 9. Wykład:

  Rośliny z probówki—teraźniejszość czy przyszłość?

  Autorzy:
  • dr Alina Trejgell (Zakład Biotechnologii)
  • Magdalena Michalska, Aleksandra Napiórkowska, Marcin Ostajewski, Ewa Róg-Zielińska (IV r. biotechnologii)
  • Agata Stawicka (V r. biotechnologii)
 10. Wykład:

  Auksyny „oczami” roślin transgenicznych

  Autor: dr Justyna Wiśniewska (Zakład Biotechnologii)

 11. Wykład:

  Bioterroryzm

  Autor: prof. dr hab. Wojciech Donderski (Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii)

 12. Wykład:

  Wybrane techniki mikroskopii i biologii molekularnej w analizie materiału modyfikowanego genetycznie

  Autorzy:
  Klonowanie roślin
  • dr Alina Trejgell (Zakład biotechnologii)
  • Dawid Płonka (biotechnologia II r.)
  • Magdalena Michalska (biotechnologia V r.)
  Mikroskop fluorescencyjny
  • Marcin Ostajewski (biotechnologia V r.)
  • Jakub Walczewski (biotechnologia V r.)
  PCR
  • Kamila Dunajska (biotechnologia V r.)
  • Jarosław Walczak (biotechnologia IV r.)
  Izolacja DNA
  • Paweł Mordaka (biotechnologia V r.)
  • Marta Szupryczyńska (biotechnologia III r.)
 13. Wykład:

  Bionika—przyszłość transplantologii(53,6MB)

  Autor: Marcin Ostajewski (biotechnologia V r.)

 14. Wykład:

  Nutrigenomika—na co mają geny apetyt

  Autor: Ewa Róg-Zielińska (biotechnologia V r.)

 15. Warszataty:

  Druga twarz ziemniaka - hodowla in vitro

  Autorzy:
  • dr Alina Trejgell (Zakład Biotechnologii)
  • Rafał Letkiewicz, Magdalena Michalska, Marcin Ostajewski, Anna Piksa, Ewa Róg-Zielińska (biotechnologia V r.)
  • Monika Lewandowska. Agnieszka Wilk (biotechnologia IV r.)
  • Dawid Płonka (biotechnologia II r.)
 16. Wykład:

  Jak to jest zrobione, czyli biotechnologia w codziennym życiu

  Autor: Sylwia Skwarna (biotechnologia IV r.)

 17. Wykład:

  Rośliny z probówki

  Autorzy:
  • dr Alina Trejgell (Zakład Biotechnologii)
  • Magdalena Michalska (biotechnologia IV r.)
 18. Debata:

  GMO w Polsce i w Europie

  Uczestnicy:
  • prof. dr hab. Jan Szyszko (poseł na Sejm RP)
  • prof. dr hab. Andrzej Tretyn (Zakładu Biotechnologii UMK)
  • dr Marcin Leźnicki (Zakład Filozofii Moralnej i Bioetyki UMK)
  • mgr Jacek Pakuła (Katedra Prawa Ochrony Środowiska UMK)